ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΟΜΙΛΗΤΕΣ  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σειρά διαλέξεων από κορυφαίους Έλληνες και ξένους ομιλητές

            
Αρχική Σελίδα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Leif Bjorno, ΤUD Denmark

 • Michael Buckingham, Univ. of California U. S.Α.

 • Betty Mayfield, Hood College U. S. A.

 • David Thomson, Defence R&D Canada

 • Γεράσιμος Αθανασούλης, Ε.Μ.Π.

 • Γεώργιος Ακρίβης, Παν. Ιωαννίνων

 • Ιωάννης Βαρδουλάκης, Ε.Μ.Π.

 • Κων/νος Δαφέρμος, BrownUniv. U. S. A.

 • Γεώργιος Δάσιος, Παν. Πατρών

 • Βασίλειος Δουγαλής, Παν. Αθηνών & Ι.Τ.Ε.

 •  Χριστόφορος Κουτίτας, Α.Π.Θ.

 •  Ευάγγελος Μαγείρου, Οικον. Πανεπ. Αθηνών                           
 •  Γεώργιος Μακράκης, Παν. Κρήτης & Ι.Τ.Ε.

 •  Ελευθέριος Οικονόμου, Παν. Κρήτης & Ι.Τ.Ε.

 • Φοίβος Ροζάκης, Παν. Κρήτης

 •  Εμμανουήλ Σκαρσουλής, Ι.Τ.Ε

 •  Ιωάννης Στρατής, Παν. Αθηνών

 •  Μιχαήλ Ταρουδάκης, Παν. Κρήτης & Ι.Τ.Ε.
 •  Σταύρος Φαράντος, Παν. Κρήτης & Ι.Τ.Ε.
 • Αθανάσιος Φωκάς , Univ.Cambridge, U.K