ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  


 
Αρχική Σελίδα  • Ιωάννης Αθανασόπουλος, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
  • Ιωάννης Αντωνιάδης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Μαθηματικών (Συντονιστής)
  • Βασίλειος Δουγαλής, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών
  • Γεώργιος Κοσιώρης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Μαθηματικών
  • Χαράλαμπος Μακριδάκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
  • Σουζάννα Παπαδοπούλου, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών
  • Εμμανουήλ Σκαρσουλής, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών
  • Αθανάσιος Τζαβάρας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών